MİSYONUMUZ
Uzman olduğumuz alanlarda uluslararası projelerde söz sahibi olmak, bu alanlarda yurt dışında da aranan bir şirket olmak.
VİZYONUMUZ
Kaliteli ve ileri teknoloji gerektiren çalışmaları, profesyonel kadrolarla müşteri memnuniyetini en önde tutarak, hedeflenen zamanda ve dünya standartlarında yapmaktır.
DEĞERLERİMİZ
1. Bilimsellik ve Akılcılık
İnsanın aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine inanmaktır. Sorunlara duygusal açıdan, peşin hükümler ve kalıplarla değil, akılcı bilimsel bir yaklaşımla eğilmektir. Akılcılığın temel taşları bilim ve teknolojidir. Gerçeği bilimsel yöntemlerle araştırarak bulmayı, bundan sonuç çıkarmayı esas alır.
2. Sanata Duyarlılık
Sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir. Sanat, güzel ile uğraşır ve yaşamı insanileştiren bir olgudur. Bilimin yaratıcılığı sanat duyarlılığı ile bütünleştiği düzeyde zenginleşir.
3. Yenilikçilik
Çözülmemiş sorunları çözmek ya da karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bir ürün ya da hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, ve daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlar. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesiyle ortaya yeni ürünler, hizmetler ve yeni iş yapma yöntemleri çıkar ve bunların uygulanması ile yenilikçilik kavramı anlam kazanmış olur.
4. Güvenilirlik
Güven, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Güven elbette ki, iyi bir ürünün ya da hizmetin yerini alamaz. Ancak, tüm koşullarda eşitlik sağlandığında ürüne, markaya ya da hizmete duyulan güven tercih edilmede rol oynayacaktır. Güvenilir olmak şirketi tüm rekabetten sıyırır. Çünkü, o zaman tüketici, şirketin toplum için bir şeyler yaptığını bilerek o şirketi tercih edecektir.
5. Sürdürebilirlik
Bir denge içerisinde kaynakları aşırıya kaçmadan tüketerek gelecek ihtiyaçları karşılamak adına planlama yapmak demektir. Bu planlama ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik olmalıdır.
6. Yüksek Kalite
Normal değerlerin üstünde olan, güçlü, etkili, üstün nitelikli olma özelliğidir. Yüksek kalitede ürünler ve hizmetler rekabet şansını arttırır, yeni pazarlara ulaşmada avantaj sağlar. Aynı zamanda şirketin devamlılığına katkı sağlar.
7. Dürüstlük
Dürüstlük, “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma", “gerçeği saklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama olarak tanımlanır. Dürüst olan insanlar verdikleri sözleri yerine getirirler. Yapamayacakları vaatlerde bulunmazlar. Bir şeyi yapacaklarını söylediklerinde bunun için uğraşırlar.
8. Sorumluluk
Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır.
9. Şeffaflık
Şeffaflık, nitelikli, güvenilir bilgiye zamanında ve anlaşılabilir şekilde erişilmesidir. Ekonomik şeffaflık kaynak dağılımının en etkin şekilde gerçekleşmesini, etkinliğin sağlanmasını ve büyüme potansiyelinin artmasını sağlar. Şefaflık, çalışanların yönetim sürecine etkin bir şekilde katılmasını amaçlar.
10. Adalet
Adalet, hakkın gözetilmesidir. Herkese hakkı olanın verilmesi, haklı ile haksızın ayırd edilmesidir. Aynı zamanda herkese eşit davranmak, kültür bilgi ve mevkii farklılıklarından dolayı insanlara başka türlü davranmamak demektir.