Her yaratıcı eylemin arkasında kar üretmeyi amaçlayan bir plan vardır. Bir strateji ancak, herkesin bakış açısını ve yönünü anlayabileceği bir plana pratik olarak dönüştürüldüğünde anlam kazanır.

Bir iş modeli beş bileşenden oluşur:

 1. Yenilikçi,
 2. Pazardaki uzun vadeli eğilimleri karşılayan eşsiz bir konumlandırma,
 3. Tutarlı bir ürün ve hizmet mantığı,
 4. Uygun bir değer yaratma mimarisi,
 5. Etkili bir satış, pazarlama mantığı ve çalışan bir kar formülü.

Başarı, iş modeli bileşenlerinin eşsiz, yenilikçi ve tutarlı bir tasarımına dayanır. Strateji farklı olmakla ilgilidir. Uzun vadede, ancak sürekli bir rekabet avantajı oluşturmayı başaran şirketler başarılı olacaktır. Bu nedenle, bir şirketin değer yaratma süreci rakiplerinden farklı olmalıdır. Hem daha etkili hem de daha verimli olması gerekir. Bir iş modeli, bir şirketin değer üretme biçimini (değer yaratma) ve bu değerin bir kısmını kâr (değer yakalama) olarak nasıl yakaladığını tanımlar. Değer yaratma, şirketin müşterileri için yarattığı faydaları ifade eder. Müşteri değeri, müşterinin bir ürün veya hizmet için ödeme yapma isteğine karşılık gelmesi anlamına gelir. Eğer ürünün algılanan değeri fiyatını aşarsa müşteri değeri katılır. Ürünün maliyeti fiyatından düşükse, şirket kâr üretir (değer yakalama).

 1. Müşteriler için nasıl değer yaratırız? (Değer oluşturma)
 2. Bu değer ile nasıl para kazanabiliriz, diğer bir deyişle katma değeri kâr'a nasıl dönüştürebiliriz? (Değer yakalama)

Bu iki sorunun cevabı bir iş modelinin özüdür. "İşletmenin teorisi" olarak, iç mantığını ve stratejisini açıklar. Etkili bir iş modeli yeniliği her zaman bu iki yönü benimser. Bu "iş teorisini" başarılı bir değer yaratma sistemine dönüştürmek için, bu iki temel soruyu iki ek soruyla zenginleştirmenizi öneririz:

 1. Değer yaratma sistemi nasıl çalışır? Değer teslimini nasıl düzenleriz ve sürdürülebilir maliyet avantajları nasıl oluşturabiliriz?
 2. Pazarlama ve dağıtım mantığı nasıl işliyor? Müşterileri nasıl cezbedeceğiz ve elimizde tutacağız?

İş modelinin bu dört bileşeninin tasarımı için başlangıç ​​noktası, şirketin sürdürülebilir farklılaşma amacıyla pazardaki konumudur. Bu, müşterilerin zihinlerinde "tekel" konumunu yaratmak ve sürdürmek amacıyla bir şirketin yerine getirmeye çalıştığı müşteri ihtiyaçlarını belirtir. Piyasa koşulları ve temel yetkinlikler çerçeveyi oluşturmaktadır.

Yenilikçi iş modelinin bileşenleri;

Ürün yenilikleri artık farklılaşma için yeterli fırsat sunmamaktadır. Yaşam döngüleri hiç olmadığı kadar kısa, taklit süreleri ve düşük ücretli ülkelerden gelen rekabetin artması, yeni ve sürekli rekabet avantajı gerektirir. Eşsiz, kopyalanamayan iş modelleri, günümüzün yeni iş fırsatlarının kökenindedir. Bir şirketin görevi, müşteriler için katma değer yaratmanın ve bu artı değerin bir kısmından para kazanmanın yeni yollarını bulmaktır. Bir iş modeli yeniliği beş bileşenden oluşur:

 1. Yenilikçi, benzersiz konumlandırma;
 2. Tutarlı bir ürün ve hizmet mantığı;
 3. Uygun bir değer yaratma mimarisi;
 4. Etkili bir satış ve pazarlama mantığı; ve
 5. Çalışan bir kâr formülü.
 
Sonunda, müşteriler için yeterli değeri yaratmayan, ve de işleyen bir değer yaratma sistemi ve gelir modeli geliştiremeyen şirketler başarısızlığa mahkûmdur.
 

İŞ ORTAĞIMIZ OLUN, BUGÜNÜN YÜKSEK HEDEFLERİ YARININ BAŞLANGICI OLSUN.